Λόγος περί ολικής εκπαιδεύσεως του Έθνους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23945
  4. GR-AtACAb10079102
  5. Ελληνικά
  6. Ροδέ, Κ.
  7. Νεοχώριον του Θρακικού Βοσπόρου: Αμάλθια, 1834
  8. 30