ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS DURING 1973 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1973
  6. 177-210
    • Report on the activities for the year 1973.
    • 'Εκθεση των πεπραγμένων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1973.