ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

AEOLIC AND SOLAR ENERGY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1973
  6. 134-146
    • The lack in energy internatioanally is underlined and the systematic efforts that take place for the better exploitation of mild forms of energy, are described. It is foreseen that in the short future the technology will solve the problems that exist and the percentage of the participation of these forms of energy in the global energy capital will be increased spectacularly.
    • Επισημαίνεται το ενεργειακό έλλειμα παγκοσμίως και περιγράφονται οι συστηματικές προσπάθειες που γίνονται για την καλύτερη αξιοποίηση των ήποων μορφών ενέργειας. Προβλέπεται ότι στο άμεσο μέλλον η τεχνολογία θα λύσει τα όποια προβλήματα υπάρχουν και το ποσοστό συμμετοχής των ενεργειακών αυτών μορφών στο παγκόσμιο ενεργειακό κεφάλαιο θα αυξηθεί θεαματικά