ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1973
  6. 107-109
    • Presentation which regards the book of the Professor of the University of Bordeaux, Mr. Jean Lamargue with the title: "Le douit de la Protection de la Nature et de l' Environnement" - "The right of the protection of nature and of the environment". The book is relevant with the pollution and the measures for the protection of the environment. There is also a summary of the presentation written in the french language.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμα του καθηγητού του Πανεπιστημίου του Bordeaux κ. Jean Lamarque με τον τίτλο "Le dovit de la Protection de la Nature et de l' Envirnnement", "Το δικαίωμα της Προστασίας της Φύσης και του Περιβάλλοντος" σχετικά με την μόλυνση και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Υπάρχει περίληψη της παρουσίασης στα γαλλικά