ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ANNOUNCEMENT FOR THE DEATH OF SOME DISTINGUISHED FULL MEMBERS OF THE ACADEMY OF ATHENS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991) | Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1973
  6. 95-96
    • Brief curriculum vitae of the Academy's full members Elias Venezis, Vasilios Malamos and George Pantazis who passed away.
    • Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των τακτικών ,μελών της Ακαδημίας Αθηνών Ηλία Βενέζη, Βασιλείου Μαλάμου και Γεωργίου Πανταζή, που απεβίωσαν