Ο ΛΟΓΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

THE MAN OF LETTERS AND THE NATIONAL PEDAGOGUE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1973
  6. 75-79
    • The prose, theatrical and in general pedagogical work of Kostis Palamas, is analyzed. Palamas, besides to being poet, he was also one organized intellectual person, brave fighter, informed scholar, translator, theatrical writer and critic.
    • Αναλύεται το πεζογραφικό, θεατρικό και εν γένει παιδαγωγικό έργο του Κωστή Παλαμά. Ο Παλαμάς εκτός από ποιητής προβάλει και ως ένας οργανωμένος πνευματικός άνθρωπος, θαρραλέος αγωνιστής, λόγιος, μεταφραστής, θεατρικός συγγραφέας και κριτικός