ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ON THE COMPLETION OF 30 YEARS SINCE THE DAY THAT KOSTIS PALAMAS PASSED AWAY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991) | Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1973
  6. 63-65
    • Report reflecting the rich work of the poet Kostis Palamas, as well some excerpts from his poems. His ivaluable contribution to the Education and spiritual progress of our land thank to his existence, is underlined.
    • Αναφορά στο πλούσιο έργο του ποιητή Κωστή Παλαμά και αποσπάσματα από ποιήματά του. Επισημαίνεται η ανεκτίμητη συμβολή του στην Παιδεία και η πνευματική πρόοδος του τόπου μας προς χάρη της ύπαρξής του