1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1973
  6. 42-52
    • Report reflecting the work, life and career of George Papanikolaou, whose restless personality led him to many pursuits till he became the great child of our country. George Papanikolaou posed his indelible stamp to the aim of saving the humanity from the cancer.
    • Αναφορά στο έργο, τη ζωή, τη σταδιοδρομία του Γεωργίου Παπανικολάου του οποίου η ανήσυχη προσωπικότητα τον οδήγησε σε πολλές αναζητήσεις εώς ότου γίνει το μεγάλο τέκνο της πατρίδας μας που έθεσε την ανεξίτηλη σφραγίδα του στην προσπάθεια της σωτηρίας της ανθρωπότητας από τον καρκίνο