1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλάμος, Βασίλειος (1909-1951)
  5. 1973
  6. 24-37
    • Report regarding to the Greek heroes, who fought for the liberation of our country in 1821, as well as to Philhellenes who participated to the Revolution of 1821.
    • Αναφορά στους πεσόντες ήρωες Έλληνες που αγωνίσθηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας το 1821 καθώς και στους Φιλέλληνες που έλαβαν μέρος στην επανάσταση του 1821