ΕΠΕΤΕΙΟΣ 500 ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΥ

ANNIVERSARY FOR THE 500 YEARS SINCE THE BIRTH OF NIKOLAOS KOPERNIKOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1973
  6. 87-87
    • Concise report reflecting the life and work of Nikolaos Kopernikos on the occasion of the completion of 500 years since his birth.
    • Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του Νικολάου Κοπέρνικου με την ευκαιρία συμπλήρωσης 500 χρόνων από τη γέννησή του.