ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ

STUDIES ON DIABETES IN THE NATIVE POPULATION OF ALASKA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουράτωφ Γ
  5. 1973
  6. 371-384
    • Report of Dr. G. Mouratoff's studies on diabetes in the native population of Alaska, which eliminate the nutritional factor as an explanation of the rare occurrence of diabetes in that area. Environmental aetiology is suspected. The investigations have been repeated and controlled after ten years.
    • Σκοποί της παρούσας μελέτης η οπία άρχισε το 1962 ήταν: 1)Η εξακρίβωση εάν πράγματι η επίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη είναι περιορισμένη στους γηγενείς πληθυσμούς της Αλάσκας. 2) Εν τοιαύτη περιπτώσει να ερευνηθούν υπευθύνως οι παράγοντες, π.χ. γενετικοί, βιοχημικοί, διατροφής ή περιβάλλοντος. 3) Να συλλεγούν στοιχεία σχετιζόμενα με το διαβήτη στο μέλλον, ικανά να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αλλαγής του πληθυσμού υπό την επίδραση του πολιτισμού και αλλαγής του περιβάλλοντος και 4)Να γίνει σύγκριση των ανωτέρω πληθυσμών προς άλλους διαφορετικής φυλετικής και εθνολογικής συστάσεως και πολιτιστικής αναπτύξεως.