ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ UV Cet

PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF THE FLARE STAR UV Cet (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Κονταδάκης Μ
  5. 1973
  6. 343-354
    • Continuous photoelectric monitoring in the B color of the international U, B, V system of the flare star UV Cet has been carried out at the Stephanion Observatory during the period October 1-15, 1972 using the 30-inch Cassegrain reflector of the Department of Geodetic Astronomy, University of Thessaloniki. During the 10.61 hours of monitoring time 7 flares have been observed. The characteristics of these flares as well as the monitoring intervals in UT are given.
    • Στην εργασάι αυτή εκτίθενται τα αποτελέσματα των φωτοηλεκτρικών παρατηρήσεων του αστέρος εκλάμψεων UV Cet κατά το έτος 1972. Συγκεκριμένα, παρέχονται τα εξαγόμενα τα σχετικά προς επτά σε σύνολο εκλάμψεις του αστέρος αυτού, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια των εν λόγω παρατηρήσεων. Κατόπιν δε σχετικής προσυνεννοήσεως οι οπτικές παρατηρήσεις του αστέρος UV Cet, γενόμενες στο Αστεροσκοπείο Στεφανίου συνδυάστηκαν με τις αντίστοιχες ραδιοαστρονομικές παρατηρήσεις που έγιναν από τον διαπρεπή Άγγλο αστρονόμο Sir Bernard Lovell.