1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23925
  4. GR-AtACAb10079175
  5. Ιταλικά
  6. In Firenze: Anton-Maria Albizzini, 1718
  7. 16