ΣΥΣΧΕΤΙΣΙΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

CORRELATION OF CORONARY HEART DISEASE AND BLOOD LIPIDS OF THE MONKS OF MOUNT ATHOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Levis G | Μάντζος Ι | Μοίρας Κ | Λεβής Γ. | Δαρσίνος Ι | Φαρμακιώτης Α
  5. 1973
  6. 273-283
    • A hundred and eighty seven monks living in monasteries of Mount Athos were subjected to clinical and cardiovascular examination in a group of 68, total blood lipids, cholesterol and phospholipids were examined. The incidence of cardiovascular abnormalities was very low in the group of ages under 60 years increasing with age serious cases though were no detected. Total lipids, cholesterol and phospholipids were in all age groups lower of the so-called normal values. This may reflect the effect on diet on blood lipids of the examined monks, which deprived of animal fat and eggs. Total lipids and cholesterol were lower in a group of 20 monks (61-86 years old) with normal electrocardiograms compared to a group of 23 monks (60-88 years old) with pathological electrocardiograms. It may therefore be suggested that the low incidence of cardiovascular abnormatities is related to the diet of the monks which in turns effects the blood lipids.
    • Στο εξετασθέν υλικό μοναχών του όρους Άθως καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως η υπέρταση και η στεφανιαία νόσος, δύνανται να θεωρηθούν σε ηλικίες μικρότερες των 60 ετών ως εξαιρετικά σπάνιες. Αντίθετα, η συχνότητα εμφανίσεως αυτών, σε ηλικίες μικρότερες των 60 ετών, αν και όχι υπό σοβαρή μορφή, δύναται να θεωρηθεί ως όχι σπάνια. Ιδιάζον εύρυμα, λόγω της ειδικής διατροφής των μοναχών, υπήρξε η χαμηλή στάθμη με τις αναμενόμενες για την ηλικία μεταβολές των ολικών λιποειδών και ιδιαιτέρως της χοληστερόλης του αίματος. Η χαμηλή στάθμη της χοληστερόλης πιθανόν να είναι αποτέλεσμα της χαμηλής σε κεκορεσμένα λίπη και στερημένης σε αυγά διατροφής και εν μέρει ευθύνεται για την αναφερθείασ χαμηλή συχνότητα καρδιαγγειακών επιπλοκών.