ΤΟ ΣΙΚΕΛΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

THE SICILIAN INSTITUTE OF BYZANTINE AND MODERN GREEK STUDIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1973
  6. 238-240
    • Information about the progress and the work of the Sicilian Institute of Byzantine and Modern Greek Studies.
    • Ενημερωτικά στοιχεία περί της προόδου και του έργου του Σικελικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών.