ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ 20ον ΗΛΙΑΚΟΝ ΚΥΚΛΟΝ

ON A COMPARISON BETWEEN THE PREDICTED AND THE OBSERVED VALUES OF THE DIFFERENT INDICES OF SOLAR ACTIVITY FOR THE 20th SOLAR CIRCLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Poulakos K | Πουλάκος Κωνσταντίνος
  5. 1973
  6. 186-196
    • Investigations carried out during the International Geophysical Year and during the International Quiet Sun Years have led to great advances in our knowledge and understanding of the Sun's activity and its influence on the atmosphere of the Earth as well as on interplanetary space. During the period 1964-1967 an attempt has been made to put all the obtained information to work by forecasting some aspects of solar activity and later on to correlate the different indices of solar activity wit the terrestrial phenomena.
    • Εξετάζονται οι προβλέψεις που έγιναν από διάφορους ερευνητές για τον 20ον ηλιακόν κύκλον της ηλιακής δραστηριότητος και συγκρίνει αυτές προς τις τιμές τις οποίες έδωσαν οι παρατηρήσεις. Οι εν λόγω προβλέψεις είναι δύο ειδών, η μια εξ αυτών αναφέρεται στις μέσες ετήσιες τιμές της ηλιακής δραστηριότητος σε αριθμούς WOLF. Η δεύτερη αναφέρεται στην μέγιστη μηνιαία τιμή της ηλιακής δραστηριότητος.