Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1940

THE HISTORIC SIGNIFICANCE OF THE WAR OF 1940 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1975
  6. 170-182
    • The moral subject-matter of Greece's fight against the Italian attack in 1940, is analyzed. It is underlined that the might of the Greek fighters derived from the certainty on the right of their fight. On the contrary, Hitler's and Mousolini's aims for world domination were condemned because appart from the fact that they weren't grounded on moral values, were also against to the course of the history, as it was formed in the last two hundred years.
    • Αναλύεται το ηθικό περιεχόμενο του αγώνα της Ελλάδος κατά της Ιταλικής επίθεσης το 1940. Υπογραμμίζεται ότι η δύναμη των Ελλήνων μαχητών αντλήθηκε από την πεποίθηση στο δίκαιο του αγώνα τους. Αντίθετα, οι κοσμοκρατικές επιδιώξεις των Χίτλερ και Μουσολίνι ήταν καταδικασμένες διότι εκτός του ότι δεν βασίζονταν σε ηθικές αξίες ήταν αντίθετες και προς τον ρουν της ιστορίας, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κατά τα τελευταία διακόσια χρόνια.