ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1975

FESTIVE SESSION OF THE 27th OCTOBER 1975 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1975
  6. 169-170
    • Introduction to the spirit of the celebration of the 35 years since Greece got into the Second World War. Furthermore, the main speaker of the day is presented, who is the Academician Mr. Michaelides-Nouaros.
    • Εισαγωγή στο πνεύμα του εορτασμού των 35 ετών από την είσοδο της Ελλάδος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και παρουσίαση του κύριου ομιλητή της ημέρας, ακαδημαϊκού κ. Μιχαηλίδη-Νουάρου.