1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23912
  4. GR-AtACAb10052054
  5. Ελληνικά
  6. Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρίζος
  7. Εν Αθήναις: Τύποις Διονυσίου Κορομηλά, 1862
  8. 72