ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF A BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004)
  5. 1975
  6. 115-117
    • The academician Xen. Zolotas presents the work of Mr. Panayiotis V. Dertilis entitled "Contribution to the Fiscal History of the War of Independence of 1821" In the main part of the study the researcher depicts the great difficulties that the fighting nation had confronted and the assessment of the material cost of the War is aimed. Furthermore, the consequence of the recurrent charges to the post-revolutionary economy of the country are determined.
    • Ο ακαδημαϊκός κ. Ξεν. Ζολώτας παρουσιάζει το έργο του κ. Παναγιώτου Β. Δερτιλή "Συμβολή στη Δημοσιονική Ιστορία του Αγώνος του 1821". Στο κύριο μέρος της μελέτης ο ερευνητής απεικονίζει τις μεγάλες δυσχέρειες που αντιμετώπισε το μαχόμενο έθνος και επιχειρείται αποτίμηση του υλικού κόστους του Αγώνος. Καθορίζονται επίσης επιπτώσεις των παγίων επιβαρύνσεων στην μεταναστευτική οικονομία της χώρας