ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ

SCIENTIFIC COMMEMORATION OF GEORGE PANTAZIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1975
  6. 109-114
    • In remembrance of the recently dead Professor Emeritus of Biology and Academician, George Pantazis, his life and work are reported.
    • Στη μνήμη του πρόσφατα αποβιώσαντος του ομότιμου καθηγητή της Βιολογίας και ακαδημαϊκού Γεωργίου Πανταζή, γίνεται αναφορά στο βίο και το έργο του