Παρουσίασις του βιβλίου "Ιστορία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων-έκδοσις 2α επηυξημένη "

PRESENTATION OF THE BOOK "THE HISTORY OF JERUSALEM'S CHURCH EDITION 2ND-ENLARGED" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1975
  6. 69-78
    • The Academician Mr. I.N. Theodorakopoulos presents the book of Archbishop of Athens and All Greece, Chrysostomos A. Papadopoulos, with the title: "The history of Jerusalem's Church".This work is a monument of the greek science and composes an author's boulder, upon which are shattered the efforts for the alteration of the historic truth as regards the activity of the greek nation in the area of Palestine.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ. Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος παρουσιάζει το βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου, "Ιστορία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων". Το έργο αυτό είναι μνημείο της ελληνικής επιστήμης και αποτελεί συγγραφικό ογκόλιθο επι του οποίου θραύονται οι απόπειρες αλλοιώσεως της ιστορικής αλήθειας προς τη δραστηριότητα του ελληνικού γένους στην περιοχή της Παλαιστίνης.