ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ"

PRESENTATION OF THE BOOK "FUNCTIONAL ELECTRONIC HISTOLOGY" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1975
  6. 66-67
    • The Academician Mr. N.K. Louros presents the book of the Professor Mr.Paris Constantinides under the title "Functional Electronic Histology". This book provides, for the first time in the national medicine bibliography, with the description of the findings of electrohistology, which comprise a research of the author.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ. Ν.Κ. Λούρος παρουσιάζει το βιβλίο του καθηγητή κ. Πάρη Κωνσταντινίδη "Λειτουργική Ηλεκτρονική Ιστιολογία". Το σύγγραμμα αυτό παρέχει για πρώτη φορά στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία συνολική περιγραφή των ευρημάτων της ηλεκτροϊστολογίας που αποτελούν ατομική έρευνα του συγγραφέως.