ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 ΜΟΙΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΕΙΟ

POWER SPECTRUM ANALYSIS OF THE ZONAL MEAN ANNUAL EXCESS PRECIPITATION TOTAL OVER THE SOUTHERN HEMISPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Τριτάκης Β
  5. 1975
  6. 478-485
    • Power spectrum analysis was applied to zonal averages of the annual precipitation total in 7 latitudes zones of the southern hemisphere each 10 degrees wide, using Xanthakis unpublished data. The results showed a great similarity between the southern and the Northern hemisphere as regards the distribution of the periodicities of the zonal mean annual excess precipitation total.
    • Εφαρμογή φασματικής ανάλυσης σε χρονοσειρές ετήσιας βροχόπτωσης χωρισμένες σε επτά ζώνες πλάτους του Νοτίου γηίνου ημισφαιρίου πλάτους 10 μοιρών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η βροχόπτωση στο νότιο ημισφαίριο συμπεριφέρεται λίγο-πολύ όπως και στο βόρειο. Επίσης είναι εμφανείς περιοδικότητες 10-12 ετών που οδηγούν στην υπόθεση ότι συσχετίζονται με τον 11-ετή ηλιακό κύκλο.