ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

ON THE DIFFERENCE BETWEEN THE INTENSITY OF THE CHROMOSPHERIC BACKGROUND ON THE POLAR AND EQUATORIAL RADII (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μακρής Κ Ι
  5. 1975
  6. 215-228
    • The intensity of the k// 2,3,2 chromospheric background is measured along the polar and equatorial solar radii and is found to be greater on the central meridian. The central meridian-equator intensity difference, at the same distance from the center of the solar disk, increases with the heliographic latitude. There are indications that the intensity of the chromographic background decreases from the minimum of the solar cycle.
    • Στην εργασία αυτή μελετώνται οι μεταβολές της έντασης του χρωμοσφαιρικού βάθους k//2,3,2 κατά μήκος του ισημερινού (W-E) και του κεντρικού μεσημβρινού (N-S) του Ηλίου, από το κέντρο του ηλιακού δίσκου και μέχρι απόσταση ημθ=0,9 από αυτό. Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι: (1) Η ένταση του χρωμοσφαιρικού βάθους είναι μεγαλύτερη στις πολικές ακτίνες. (2) Η διαφορά έντασης μεταξύ περιοχών που βρίσκονται επί του κεντρικού μεσημβρινού και του ισημερινού και στην ίδια απόσταση από το κέντρο του ηλιακού δίσκου, αυξάνεται με το ηλιογραφικό πλάτος. (3) Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ένταση του χρωμοσφαιρικού βάθους, τόσο επί του κεντρικού μεσημβρινού, όσο και επί του ισημερινού, μεταβάλλεται συναρτήσει του κύκλου της ηλιακής δραστηριότητας. Η μεταβολή δε, είναι αντίστροφη.