Μυθολογικόν Συντίπα του φιλοσόφου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23902
  4. GR-AtACAb10078999
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις :Α. Νασιόπουλου, [18--]
  7. 68