1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16642
  4. GR-AtACAb10073929
  5. Ελληνικά
  6. Νιρβάνας, Παύλος (1866-1937)
  7. Αθήναι: Εθνικό Τυπογραφείο, 1916
  8. 14