1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23885
  4. GR-AtACAb10079088
  5. Ελληνικά
  6. Σοφιανός, Τιμόθεος
  7. Εν Κωνσταντινοπόλει: Τυπ. Ν. Κεφαλίδου, 1913
  8. 40