ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

FORMAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN EVAGGELOS MOUTSOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ | Βλάχος, Γεώργιος (1912-1996)
  5. 1984
  6. 524-532
    • Presentation of biographical elements and activities of the new Academician Evaggelos Moutsopoulos.
    • Παρουσίαση βιογραφικών στοιχείων και των δραστηριοτήτων του νέου Ακαδημαϊκού κ. Ευαγγέλου Μουτσόπουλου.