ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΑΧΙΝΗ

FORMAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN APOSTOLOS SAHINIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1984
  6. 500-504
    • The life and the work of the new Academician Apostolos Sahinis, is presented.
    • Παρουσιάζεται ο βίος και το έργο του νέου Ακαδημαϊκού Απόστολου Σαχίνη.