Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

PHILOSOPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1984
  6. 480-499
    • Report on the greek philosophy and its role in the mentality and history of the human nation. Philosophy is praised as a synonyme of human existence and of human values. The importance of raising the Greek people with the classical works of Greek philosophers, is emphasized. Finally, two famous modern Greek philosophers are mentioned, Theodorakopoulos and Papanoutsos.
    • Αναφορά στη μνήμη δύο σύγχρονων Ελλήνων φιλοσόφων Λ. Θεοδωρακόπουλου και Ε. Παπανούτσου. Αναφορά στην ελληνική φιλοσοφία και στο ρόλο της σχετικά με την ανθρώπινη πνευματικότητα και την ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Εγκωμιάζεται η φιλοσοφία σαν συνώνυμο της υπόστασης του ανθρώπου και των ανθρώπινων αξιών. Τονίζεται η ανάγκη ανατροφής του ελληνικού λαού με τα κλασσικά των Ελλήνων φιλοσόφων κείμενα.