ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

FORMAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN KONSTANTINOS DESPOTOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1984
  6. 473-480
    • The work and life of the new Academician K. Despotopoulos, is analyzed.
    • Αναλύεται το έργο και ο βίος του νέου Ακαδημαϊκού Κ. Δεσποτόπουλου.