Αι κατά καιρούς περί εκκλησιών έριδες και προστριβαί

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23880
  4. GR-AtACAb10079087
  5. Ελληνικά
  6. Σωφρόνιος, μητροπολίτης Αγκύρας
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει :Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, [1909]
  8. 16