ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

SCIENTIFIC COMMEMORATION OF THE ACADEMICIAN NIKOLAOS ROUSSOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ | Παπαδάκης, Ιωάννης (1903-1997)
  5. 1984
  6. 111-127
    • Scientific commemoration of the academician Nikolaos Roussopoulos, where a report on his career, research work, teaching and personality is made.
    • Με την ευκαιρία επιστημονικού μνημοσύνου του ακαδημαϊκού Νικολάου Ρουσσόπουλου, γίνεται αναφορά στη σταδιοδρομία, το ερευνητικό έργο, στη διδασκαλία και στην προσωπικότητα του Ακαδημαϊκού.