ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

FORMAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN MICHAEL SAKELLARIOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1984
  6. 93-98
    • Presentation of the work and the activities of the new academician Michael Sakellariou.
    • Παρουσίαση του έργου και των δραστηριοτήτων του νέου ακαδημαϊκού Μιχαήλ Σακελλαρίου.