ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

FORMAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN AGGELOS GALANOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ | Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1984
  6. 50-54
    • The life and the work of the new academician Aggelos Galanopoulos, is presented.
    • Παρουσιάζεται ο βίος και το έργο του νέου ακαδημαϊκού Άγγελου Γαλανόπουλου.