1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23879
  4. GR-AtACAb10079096
  5. Ελληνικά
  6. Σόκιν, Στέφανος
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει :Τυπ. Αριστοβούλου, Αναστασιάδου και Σία, 1910
  8. 66