ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΒΡΥΞΕΛΛΑΙΣ ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΗΣ 8ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

REPORT OF THE 8TH ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL INTERNATIONAL ACADEMIC UNION HELD IN BRUSSELS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1927
  6. 356-363
    • Report on the activities of the International Assembly of the Academies in Brussels where the main subject were the Greek mosaics.
    • Αναφορά πεπραγμένων από την Διεθνή Σύνοδο Ακαδημιών στις Βρυξέλλες όπου το κύριο θέμα συζήτησης ήταν τα ψηφιδωτά της Ελλάδος.