ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS WITH LONG IRREGULAR PERIODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1927
  6. 286-286
    • Table of observations taken in the National Observatory of Athens with the Doridis' equatiorial telescope during March 1927.
    • Πίνακας παρατηρήσεων που έγινε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με το ισημερινό τηλεσκόπιο Δορίδη κατά τον Μάρτιο του 1927.