ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS WITH LONG IRREGULAR PERIODICITIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1927
  6. 178-178
    • Table of observations taken in the National Observatory of Athens by the Doridis' equatorial telescope during February 1927.
    • Πίνακας παρατηρήσεων που έγιναν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με το ισημερινό τηλεσκόπιο Δορίδη τον Φεβρουάριο του 1927.