ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

IONIZATION POTENT AND ATOMIC NUMBER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Περράκης Νικόλαος Γ
  5. 1927
  6. 117-119
    • The ionization potent of hydralogens and of some noble gases is calculated. It is certified that the atomic number and the ionization potent are reversed amounts.
    • Υπολογίζεται το δυναμικό ιονισμού των υδραλογόνων και ορισμένων ευγενών αερίων. Επιβεβαιώνεται ότι ο ατομικός αριθμός και. το δυναμικό ιονισμού είναι ποσά αντίστροφα.