ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS WITH ABNORMAL PERIODS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1927
  6. 55-55
    • Table of observations with the telescope of Doridis, in the National Observatory of Athens on January 1927.
    • Πίνακας παρατηρήσεων με το τηλεσκόπιο Δωρίδου στο Εθνικό Αστεροσκοοείο Αθηνών τον Ιανουάριο 1927.