ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

ON THE DETERMINATION OF TIME (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Simonin M
  5. 1929
  6. 471-472
    • An astronomic method of the accurate calculation of time, is decribed.
    • Περιγράφεται αστρονομική μέθοδος ακριβούς υπολογισμού της ώρας.