ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

PATH AND GEOGRAPHICAL DIVISION OF THE STORMS IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Λειβαθηνός Α Ν | Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1929
  6. 282-287
    • From the observations of the Meteorological Station of the National Observatory of Athens, which cover the period 1861-1925, the main characteristics of the storms in various geographical regions of the country such as Epirus, Thessalia, Crete etc, are examined.
    • Με βάση τις παρατηρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που καλύπτουν το διάστημα 1861-1925, εξετάζεται η συμπεριφορά των καταιγίδων σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας όπως η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Κρήτη κλπ.