Του Ρωμηού ο Καζαμίας : με μικράς καινοτομίας : 1890

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23877
  4. GR-AtACAb10079108
  5. Ελληνικά
  6. Σουρής, Γεώργιος (1853-1919)
  7. [χ.τ.]: Τυπ. ″Κορρίνης″, 1890
  8. 28