1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1929
  6. 49-53
    • Palaeontological study in the area of Como lake in North Italy, where findings of the upper liasio era have been detected.
    • Παλαιοντολογική μελέτη στην περιοχή της λίμνης του Κόμο στη Βόρειο Ιταλία, όπου εντοπίζονται ευρήματα της εποχής του άνω λιασίου.