ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΛΙΑΣΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ COMO

THE UPPER LIASION IN THE AREA OF COMO LAKE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1929
  6. 49-53
    • Palaeontological study in the area of Como lake in North Italy, where findings of the upper liasio era have been detected.
    • Παλαιοντολογική μελέτη στην περιοχή της λίμνης του Κόμο στη Βόρειο Ιταλία, όπου εντοπίζονται ευρήματα της εποχής του άνω λιασίου.