ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΗΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΥΡΣΟΥΣ

CONTRIBUTION TO THE SPECTROPHOTOMETRY OF THE ABSORPTION OF THE SUN LIGHT FROM THE SUN SPOTS AND THE FACULAE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Nicholson N | Perrakis G | Ware L W
  5. 1929
  6. 26-29
    • Spectrophotometric study of the absorption of the helium element in the area of sun spots and faculae.
    • Φασματοφωτομετρική μελέτη της απορρόφησης του αερίου ηλίου στην περιοχή των ηλιακών κηλίδων και των πυρσών.