ΕΝΤΕΡΙΤΙΣ ΑΠΟ CAMPYLOBACTER ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ENTERITIS FROM CAMPYLOBACTER IN THE AREA OF ATTIKI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Papadakis I | Παπαδάκης, Ιωάννης (1903-1997) | Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992) | Μαυρομμάτη Χρ
  5. 1981
  6. 290-298
    • For th study of enteritis from campylobacter were examined stool of both people and animals by the skirrow method. The results lead to the conclusion that this disease is possible to be transmitted to human through animals, especially strayed dogs, which come in touch with a large part of people in the area.
    • Για την μελέτη τηε εντερίτιδος από campylobacter εξετάσθηκαν κόπρανα ανθρώπων με τη μέθοδο Skirrow, με μικρές τροποποιήσεις, αλλά και ζώων. Τα αποτελέσματα της μελέτης οδηγούν σε διάφορα συμπεράσματα όπως ότι η νόσος αυτή είναι δυνατόν να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω των ζώων και ιδιαίτερα των αδέσποτων σκύλων, οι οποίοι έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή με μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής.