ΥΕΡΣΙΝΙΩΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

YERSINIA IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Papadakis I | Παπαδάκης, Ιωάννης (1903-1997) | Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992) | Καρπάθιος Θ | Μαυρομμάτη Χρ | Μεσσαριτάκης Ι
  5. 1981
  6. 287-289
    • In this study is made a systematic research of Yersinia Enterocolitica (y.e.) in the stool of diarrhoea cases. A stalk of y.e. from children diarrhoeic stool was isolated (not having mediterranean anaemia) and from diarrhoeic stool of 5 other children with β - mediterranean anaemia, on which was made blood transfusion. All the isolated stalks belong to the type 0 - 3.
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται συστηματική αναζήτηση της Yersinia enterocolitica (y.e.) στα κόπρανα περιπτώσεων διάρροιας. Απομονώθηκε ένα στέλεχος y.e. από διαρροϊκά κόπρανα ενός παιδιού (μη έχοντος μεσογειακή αναιμία) και από διαρροϊκά κόπρανα 5 άλλων παιδιών με ομόζυγο β - μεσογειακή αναιμία, στα οποία είχε γίνει μετάγγιση αίματος. Όλα τα απομονωθέντα στελέχη ανήκουν στον ορότυπο 0 - 3.