1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kονοφάγος Κωνσταντίνος | Παπαδημητρίου Γ
  5. 1981
  6. 191-211
    • Pottery paintings with both chimneys they were used for the construction of ceramic vessels and those they have had metallurgical aim are examined. It is pointed out that on the top of the ceramic vessels chimneys a ceramic stopper aimed to adjust the quantity of smoke and the chemical composition in order to reduce or increase the capacity for oxidation.
    • Εξετάζονται παραστάσεις με καμίνους που χρησίμευαν για την κατασκευή κεραμικών σκευών, καθώς και αυτών που έχουν μεταλλουργικό σκοπό. Από τη μελέτη διαπιστώνεται ότι στις καμίνους της κεραμικής, το κεραμικό επιστόμιο είχε σκοπό να ρυθμίζει την ποσότητα των καπνών μέσα από την κάμινο, αλλά και τη χημική τους σύσταση από την άποψη αναγωγικής ή οξειδωτικής ικανότητας.